Documenten

Documenten

Hieronder vindt u verschillende documenten. Niet gevonden wat u zoekt? Neem gerust contact op.

Beleidsdocumenten 

Ondersteuningsplan SWVAM 2018-2022
Passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen binnen het SWVAM
Draaiboek visitaties
Concept actieplan thuiszittersbeleid SWVAM
Doorlopende melding thuiszitters
Populatiebekostiging
Statuten SWVAM

Formats SWVAM

Format concept-OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan)
Stappenplan OPP tot MDO(T) 2016-17
Toelichting op Stappenplan OPP tot MDO(-T)
Format doorbraakoverleg

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018 (korte publieksversie)
Jaarverslag 2018 (bestuursverslag en jaarrekening)
Bijlage jaarrekening 2018
Jaarverslag 2017 (korte publieksversie)
Jaarverslag 2017 (bestuursverslag en jaarrekening)
Jaarverslag 2016 (korte publieksversie)
Jaarverslag 2016 (bestuursverslag en jaarrekening)
Jaarverslag 2015 (bestuursverslag en jaarrekening)

Protocollen 

Verzuimprotocol
Protocol MDO
Handreiking medisch handelen
Protocol Medisch handelen

Stroomschema's

Stroomschema toelaatbaarheidsverklaringen