Documenten

Documenten

Hieronder vindt u verschillende documenten. Niet gevonden wat u zoekt? Neem gerust contact op.

Beleidsdocumenten 

Ondersteuningsplan SWVAM 2022-2026
Ondersteuningsplan SWVAM 2022-2026 Publieksversie
Bestedingsplan afbouw reserves 2021-2023
Passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen binnen het SWVAM
Draaiboek visitaties
Concept actieplan thuiszittersbeleid SWVAM
Doorlopende melding thuiszitters
Populatiebekostiging
Statuten SWVAM

Inspectierapport

Definitief rapport 4 jaarlijks onderzoek van de inspectie

Formats SWVAM

Format concept-OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan)
Stappenplan OPP tot MDO(T) 2016-17
Toelichting op Stappenplan OPP tot MDO(-T)
Format doorbraakoverleg

Jaarverslagen

Publieksjaarverslag 2022
Jaarverslag 2022 (bestuursverslag + jaarrekening + controleverklaring)
Publieksjaarverslag 2021
Jaarverslag 2021 (bestuursverslag + jaarrekening + controleverklaring)
Publieksjaarverslag 2020 
Jaarverslag 2020 (bestuursverslag + jaarrekening + controleverklaring)
Jaarverslag 2019 (korte publieksversie)
Jaarverslag 2019 (bestuursverslag en jaarrekening)
Bijlage jaarrekening 2019
Jaarverslag 2018 (korte publieksversie)
Jaarverslag 2018 (bestuursverslag en jaarrekening)
Bijlage jaarrekening 2018
Jaarverslag 2017 (korte publieksversie)
Jaarverslag 2017 (bestuursverslag en jaarrekening)
Jaarverslag 2016 (korte publieksversie)
Jaarverslag 2016 (bestuursverslag en jaarrekening)
Jaarverslag 2015 (bestuursverslag en jaarrekening)

Protocollen 

Protocol Inzageverzoeken
Verzuimprotocol
Protocol MDO
Handreiking medisch handelen
Protocol Medisch handelen
Onderwijs in geslotenheid
Klachtenregeling

Stroomschema's

Stroomschema toelaatbaarheidsverklaringen

Werkochtend 23 januari 2020 

Terugblik studieochtend 23 januari 2020
Powerpoint presentatie 23 januari 2020