Deze week heeft SWVAM het Ondersteuningsplan 2022-2026 vast kunnen stellen, na een instemmingstraject met de Ondersteuningsplanraad, de vijf regiogemeenten en de Raad van Toezicht. Dit was het sluitstuk van een periode van ruim een jaar, waarin we de visie en ambitie voor de toekomst in alle belangrijke netwerken lieten langskomen. Heel veel dank voor de waardevolle en kritische input die dit opleverde.
Elkaar bezoeken als kwaliteitsinstrument play_arrow
Elkaar bezoeken als kwaliteitsinstrument
Ondersteuning op school play_arrow
Ondersteuning op school