TLV

TLV

Als een leerling het advies krijgt om voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of praktijkonderwijs (PrO) te gaan volgen, zijn daarvoor de nodige stappen van belang. Als ouder bent u altijd betrokken bij uw kind, maar in veel gevallen zullen de aanvragen verlopen via de school. Een fijne samenwerking tussen ouders en de school is dan ook een goede basis. SWVAM kan hier altijd in bemiddelen of extra ondersteunen.

Leerlingen die onderwijs willen volgen op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of praktijkonderwijs (PrO) hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Scholen kunnen zo’n TLV aanvragen bij het Regioloket van SWVAM. Deze aanvraag verloopt niet via ouders. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met het Regioloket. Hierna beschrijven wij hoe de procedures voor VSO en PrO verlopen. Deze procedures is ook zichtbaar in een stroomschema.