TOP Dossier

TOP dossier

Voor de overstap van het (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of het praktijkonderwijs (PrO) is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt bij ons Regioloket aangevraagd via TOP dossier. Hier vindt u meer informatie met betrekking tot TOP dossier.

Toegang tot TOP dossier

TOP dossier is een online programma waarin alle gegevens over een leerling verzameld worden en toegankelijk gemaakt kunnen worden voor iedere professional die betrokken is bij het proces van de leerling. Om gebruik te maken van TOP dossier zijn inloggegevens nodig.

Hiervoor gebruikt u TOP dossier

VO-scholen maken gebruik van TOP dossier om middels het OndersteuningsPerspectiefPlan (OPP) handelingsgerichte ondersteuning te bieden aan hun leerlingen. Op het moment dat de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de VO-school kan bieden, kan het TOP dossier ingediend worden bij het samenwerkingsverband om zo een bovenschoolse ondersteuning of overstap naar een passendere plek aan te vragen.

Contactgegevens met betrekking tot TOP dossier

Scholen en professionals kunnen met alle vragen over TOP dossier terecht bij:

E-mail: support-topdossier@perspectiefopschool.nl
Telefoon: 06-13311125
Voor al uw vragen over het gebruik van TOP dossier of over foutmeldingen in TOP dossier.
Na 14:00 uur kunt u per e-mail uw vraag stellen en eventueel een terugbelverzoek indienen.

Regioloket@swvam.nl
Indien u als school buiten de regio een TLV bij het samenwerkingsverband wilt aanvragen. U heeft daarvoor toegang nodig tot onze TOP dossier licentie.

info@appsassist.nl
Saskia Kuijer, indien u er met de helpdesk van TOP dossier niet uitkomt.

 

Handleidingen TOP dossier

Stroomschema OPP light (lichte ondersteuning)
TLV aanvraag VO scholen
TLV aanvraag PrO/VSO scholen  
Ondersteuningsaanvraag voor Perspectief, Digibende, VO+,Melding verzuim
Leerwinst/TOP Schooljaarovergang
Berichtgeving omtrent schooljaarovergang

Instructievideo’s