Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

Elke dag zetten we ons in om kinderen en jongeren wegwijs te maken in hun eigen leven en in de maatschappij. Ons belangrijkste doel is passend onderwijs bieden voor elke leerling in de regio. In het Ondersteuningsplan SWVAM 2022-2026 hebben we vastgelegd hoe we onze doelen willen bereiken.

Ondersteuningsplan SWVAM 2022-2026
Addendum op Ondersteuningsplan SWVAM 2022-2026 – Vangnetbepaling groeibekostiging

Meerjarenbegroting SWVAM 2024-2027