Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

Ons belangrijkste doel is passend onderwijs voor elke leerling in de regio. In het Ondersteuningsplan SWVAM 2022-2026 hebben we vastgelegd hoe we onze doelen willen bereiken.

Ondersteuningsplan SWVAM 2022-2026
Addendum op Ondersteuningsplan SWVAM 2022-2026 – Vangnetbepaling groeibekostiging

Meerjarenbegroting SWVAM 2022-2025