OndersteuningsplanraadDe Ondersteuningsplanraad (OPR)

 

Elk Samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is verplicht op grond van de wet passend onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het Samenwerkingsverband. De OPR bestaat uit leerlingen, ouders en personeel/medewerkers die de plannen en het beleid van het Samenwerkingsverband kritisch bekijken en hierin meedenken. De OPR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of de wijziging van het ondersteuningsplan. Daarin staan de afspraken die het Samenwerkingsverband heeft gemaakt over passend onderwijs. 

De Ondersteuningsplanraad bestaat uit de volgende leden:

  • Mohamed Ouharrou, Stichting Altra (personeelsgeleding)
  • Tom Botter, Stichting Cedergroep (oudergeleding)
  • Pieter Snaterse, Stichting Keizer Karel (oudergeleding)
  • Monique Aardse, Stichting Iris (oudergeleding)
  • Floris de Vries, Dunamare Onderwijsgroep (personeelsgeleding/secretaris penningmeester)
  • René de Vries, Stichting Yuverta (voorzitter/personeelsgeleding)
  • Vacature, Stichting Sein 
  • Astrid Kalmeijer, (oudergeleding)
  • Jacqueline Hogeveen, SWVAM (ambtelijk secretaris)

De OPR is te bereiken op het emailadres swvam2709@swvam.nl voor informatie en eventuele vragen.

De besturen vindt u onder scholen Amstelland en scholen Haarlemmermeer.

Reglementen

Reglement OPR
Huishoudelijk reglement OPR

Verslagen en activiteitenplan OPR 

Activiteitenplan OPR 2022-2023

Notulen OPR december 2022
Notulen OPR oktober 2022
Notulen OPR juni 2022
Notulen OPR maart 2022

ARCHIEF