OndersteuningsplanraadDe Ondersteuningsplanraad (OPR)

 

Elk Samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is verplicht op grond van de wet passend onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het Samenwerkingsverband. De OPR bestaat uit leerlingen, ouders en personeel/medewerkers die de plannen en het beleid van het Samenwerkingsverband kritisch bekijken en hierin meedenken. De OPR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of de wijziging van het ondersteuningsplan. Daarin staan de afspraken die het Samenwerkingsverband heeft gemaakt over passend onderwijs. 

De Ondersteuningsplanraad bestaat uit de volgende leden:

  • Yassmin Ibrahim, Stichting Altra (personeelsgeleding)
  • Tom Botter, Stichting Cedergroep (oudergeleding)
  • Pieter Snaterse, Stichting Keizer Karel (oudergeleding)
  • Jeanine Das , Stichting Iris (oudergeleding)
  • Raymond Spruijt, Stichting VO Amstelveen (personeelsgeleding/voorzitter)
  • Floris de Vries, Dunamare Onderwijsgroep (personeelsgeleding/secretaris penningmeester)
  • René de Vries, Stichting Yuverta (personeelsgeleding)
  • Tirza Meij, Stichting Sein (oudergeleding)
  • Astrid Kalmeijer, Stichting Openbaar VO Amstelveen (oudergeleding)
  • Jacqueline Hogeveen, SWVAM (ambtelijk secretaris)

De OPR is te bereiken op het emailadres swvam2709@swvam.nl voor informatie en eventuele vragen.

De besturen vindt u onder scholen Amstelland en scholen Haarlemmermeer.

Reglementen

Reglement OPR
Huishoudelijk reglement OPR

Verslagen en activiteitenplan OPR 

Activiteitenplan OPR 2020-2021
Notulen OPR juni 2020
Notulen OPR maart 2020
Notulen OPR-RvT maart 2020
Notulen OPR december 2019
Notulen OPR juli en oktober 2019 
Notulen OPR en RvT 7 maart 2019
Notulen OPR okt en dec 2018 en mrt 2019

Jaarverslag OPR 2019-2020
Jaarverslag OPR 2018-2019
Jaarverslag OPR 2017-2018