Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is verplicht op grond van de Wet Passend Onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De OPR bestaat uit ouders en medewerkers die de plannen en het beleid van het samenwerkingsverband kritisch bekijken en hierover meedenken. De OPR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of de wijziging van het ondersteuningsplan. In dit plan staan de afspraken die het samenwerkingsverband heeft gemaakt over passend onderwijs.

De Ondersteuningsplanraad bestaat uit de volgende leden:

  • Saskia van den Hooff, Stichting IHub (personeelsgeleding)
  • Tom Botter, Stichting Cedergroep (oudergeleding)
  • Yvette Cramer, Stichting Keizer Karel (oudergeleding)
  • Monique Aardse, Stichting Iris (oudergeleding)
  • Floris de Vries, Dunamare Onderwijsgroep (personeelsgeleding/secretaris penningmeester)
  • René de Vries, Stichting Yuverta (voorzitter/personeelsgeleding)
  • Frans Lucassen, Stichting Sein (personeelsgeleding)
  • Astrid Kalmeijer, (oudergeleding)
  • Frans Jordaan, SWVAM (directeur-bestuurder) 
  • Jacqueline Hogeveen, SWVAM (ambtelijk secretaris)

Voor informatie en eventuele vragen kunt u de OPR bereiken via: swvam2709@swvam.nl
Klikt hier voor de verslagen en documenten