Bestuur

Bestuur

Het dagelijks bestuur van SWVAM is in handen van directeur-bestuurder Frans Jordaan. Hij overlegt regelmatig met de Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht, geeft advies en is werkgever van de directeur-bestuurder. In de RvT zijn de aangesloten schoolbesturen vertegenwoordigd. Meer informatie over onze governance is te vinden in de statuten en het toezichtkader.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

  • Truus Vaes, IRIS CVO Groep (voorzitter)
  • Roland Grillis, Stichting VO Amstelveen
  • Duco Adema, Stichting Cedergroep
  • April van Loenen, Dunamare Onderwijsgroep
  • Wrister Grommers, Stichting Openbaar VO Amstelveen
  • Widjai Nakorikantodas, Yuverta
  • Arend Smit, Stichting Keizer Karel
  • Rogier Toes, Stichting iHUB
  • Ruth Veldhuijzen van Zanten, Stichting Sein
  • Judith van Biemen, SOVOP

De RvT-vergaderingen worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, de heer Redmer Kuiken.