Procedure aanvraag TVL PrO

Procedure aanvraag TLV PrO

Wie vraagt er een TLV aan?

Bij een overstap van het PO naar een Praktijkschool dient de zorgcoördinator van de Praktijkschool waar de leerling is aangemeld een TLV aan te vragen bij het samenwerkingsverband waar de Praktijkschool onder valt. Wanneer een leerling vanuit een VO-school wil overstappen naar een Praktijkschool, bijvoorbeeld als een leerling vastloopt op het vmbo, vraagt de zorgcoördinator van de school van herkomst de TLV aan bij het samenwerkingsverband waaronder de Praktijkschool valt.

Procedure overstap PO naar PrO

De leerling wordt via een compleet TOP dossier aangemeld bij het Regioloket van SWVAM door de Praktijkschool waar de leerling is aangemeld. Dit TOP dossier bevat de volgende onderdelen:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend ontwikkelingsperspectief (OPP), ofwel eigen format OPP, ofwel het OPP van het Regioloket. Dit OPP is zo opgesteld dat een goed voortraject, waarin ouders en leerling betrokken zijn, is gewaarborgd.
  • Twee ondertekende deskundigheidsverklaringen of één deskundigheidsverklaring ondertekend door twee deskundigen, waarmee de aanvraag wordt onderbouwd.
  • Een verslag van een recent intelligentieonderzoek (niet ouder dan twee jaar).
  • Een uitdraai van het leerlingvolgsysteem.
  • Indien relevant kunnen verslagen van onderzoeken op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling worden meegestuurd.

Binnen twee werkweken ontvangt de school een ontvangstbevestiging per mail; binnen zes werkweken ontvangt de school de TLV of een (onderbouwde) afwijzing. In uitzonderlijke situaties volgt bespreking op het Regioloket. Na afgifte van de TLV verstuurt de school een kopie naar de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).

Procedure overstap van VO naar PrO

De leerling wordt middels een compleet TOP dossier aangemeld bij het Regioloket van SWVAM door de school van herkomst van de leerling. Dit TOP dossier bevat de volgende onderdelen:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend ontwikkelingsperspectief (OPP), ofwel eigen format OPP, ofwel het OPP van het Regioloket. Dit OPP is zo opgesteld dat een goed voortraject, waarin ouders en leerling betrokken zijn, is gewaarborgd.
  • Twee ondertekende deskundigheidsverklaringen of één deskundigheidsverklaring ondertekend door twee deskundigen, waarmee de aanvraag wordt onderbouwd.
  • Wanneer dit ter onderbouwing van belang is, kunnen ook onderzoeksverslagen worden toegevoegd.

Binnen twee werkweken ontvangt de school een ontvangstbevestiging per mail; binnen zes werkweken ontvangt de school de TLV of een (onderbouwde) afwijzing. In uitzonderlijke situaties volgt bespreking op het Regioloket. Na afgifte van de TLV verstuurt de school een kopie naar de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).