School

School

Op dit deel van de site vindt u informatie voor mentoren, zorgcoördinatoren, docenten en andere professionals die binnen de scholen werken. Passend onderwijs realiseren we met elkaar. Het samenwerkingsverband SWVAM ondersteunt scholen (VO) met geld, ervaring en kennis. We zorgen ervoor dat professionals elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar helpen. Dat gebeurt onder meer in ons netwerk zorgcoördinatoren.