TOP dossier

TOP dossier

Voor de overstap van het (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of het praktijkonderwijs (PrO) is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt bij ons aangevraagd door de VSO en PrO scholen via TopDossier. Op deze pagina kunt u alle informatie met betrekking tot TopDossier vinden. Voor meer informatie over de inhoudelijke route met ouders en leerlingen verwijzen we naar deze pagina.

Gebruik TopDossier door reguliere VO scholen (OPP light)

De VO scholen kunnen TopDossier ook gebruiken om middels het OPP handelingsgerichte ondersteuning te bieden aan hun leerlingen. In het menu links vindt u meer informatie hierover. Op het moment dat de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de VO school kan bieden, kan het TopDossier ingediend worden bij het SWV om zo een bovenschoolse ondersteuning / overstap naar een passendere plek aan te vragen. Voor meer informatie over de inhoudelijke route met ouders en leerlingen verwijzen we naar deze pagina.

Contactgegevens met betrekking tot TOP dossier

U kunt met al uw vragen over TOP dossier terecht bij:
 

 support@leerwinst.eu  
 of 036 - 54 72 111
  
 
 Voor al uw vragen over het gebruik van TOP dossier of over foutmeldingen   in TOP dossier. Na 14:00 uur kunt u per e-mail uw vraag stellen en   eventueel een terugbelverzoek indienen.
 
 Regioloket@swvam.nl

  
 
 Indien u als school buiten de regio een TLV bij het samenwerkingsverband   wilt aanvragen. U heeft daarvoor toegang nodig tot onze TOP dossier   licentie.
 
 info@appsassist.nl
 
 Saskia Kuijer, indien u er met de helpdesk van TOP dossier niet uitkomt.