Communicatiestructuur

Communicatiestructuur

Het samenwerkingsverband SWVAM brengt mensen bij elkaar. We zorgen ervoor dat professionals elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar helpen. Passend onderwijs realiseren we met elkaar. Dat gebeurt op de volgende manieren.

Netwerk zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren van de verschillende scholen en besturen komen elke maand bij elkaar. Dat doen ze in een leernetwerk. Hier wisselen ze ervaringen uit en bespreken ze actuele thema’s. De leden van het netwerk toetsen en ontwikkelen beleid. Daarmee dragen ze bij aan ons kwaliteitsbeleid. Ook adviseren de leden over besluiten. Soms volgen ze samen scholing.  

Directieberaad

Directies van verschillende scholen en schoolbesturen ontmoeten elkaar regelmatig. Dit gebeurt in het directieberaad. Hier wisselen ze kennis en ervaringen uit. Bijvoorbeeld over ondersteuning en het bieden van onderwijs dat aansluit op de verschillende behoeften van leerlingen (differentiatie).

Directeur-bestuurder en Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder van SWVAM overlegt regelmatig met de Raad van Toezicht (RvT). In de RvT zijn de aangesloten schoolbesturen vertegenwoordigd. De raad houdt toezicht en geeft advies. Meer informatie over de RvT vindt u hier

Overleg met de gemeentes (OOGO)

Met de gemeentes voert SWVAM regelmatig ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO). Doel is om de onderwijsondersteuning (samenwerkingsverband) en het zorgaanbod (gemeente) goed op elkaar te laten aansluiten.