Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

Soms hebben leerlingen ondersteuning nodig die de school niet zelf kan bieden. Dan is er een ‘arrangement’ nodig. Met dit arrangement wordt de extra ondersteuning betaald. Het kan gaan
om extra hulp in de klas of om het inschakelen van deskundigen. Er zijn verschillende soorten arrangementen.