Informatie Kernprocedure Amstelland

Kernprocedure Amstelland

Informatiebrieven en schoolkeuzegids

Tijdens het maken van je voorkeurslijst zet je de VO scholen op volgorde van voorkeur. Dat betekent dat je de VO school waar je het liefst naartoe wilt op één zet, de VO school waar je daarna het liefst naartoe wilt zet je op twee, enzovoort. Hoelang je voorkeurslijst precies moet zijn, verschilt van basisschooladvies.
 • Bij een advies vmbo-b t/m vmbo-gl: twee scholen
 • Bij een advies vmbo-t t/m vwo: vijf scholen

Aanmelden leerling van basisschool Amsterdam bij VO Amstelland 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kan een leerling van een basisschool die aangesloten is bij de Kernprocedure Amsterdam zich als volgt aanmelden bij een VO school deelnemend aan de Kernprocedure Amstelland. De ouders kunnen vanaf ma 18 maart 2024 een ouder inlog aanvragen via deze link  
Vervolgens is digitaal aanmelden mogelijk in de aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024. De ouders vullen de voorkeurslijst in met daarop de 2 of 5 keuzes (afhankelijk van het advies). Op 24 april 2024 na 15.00 uur kunnen de ouders in het ELK Amstelland ouderportaal zien waar hun kind geplaatst is.

Een leerling kan zich bij één kernprocedure aanmelden (KP Amstelland of KP Amsterdam). Let op! De scholengemeenschappen in Amstelland hanteren plaatsingscategorieën voor aangemelde leerlingen op basis van basisschool of woonplaats (zie websites van de scholen). Woont u of zit uw kind op een basisschool buiten Amstelland, dan loot hij/zij niet mee in het geval van over aanmelding. Het kan dan gebeuren dat uw kind op de school van tweede t/m vijfde keuze geplaatst wordt in Amstelland. 

Aanmelden buitenleerling bij VO Amstelland

Als een leerling niet op een basisschool in Amstelland zit en ook niet op een basisschool die deelneemt aan de Kernprocedure Amsterdam, dan spreken we van een buitenleerling. De buitenleerling meldt zich in de aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024 op dezelfde wijze digitaal aan als hierboven beschreven.

Het systeem vraagt om de volgende gegevens:

 • Het Burgerservicenummer van uw kind
 • Roepnaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Emailadres van ouders/verzorgers (hierop ontvangt u de ouder inlog)
 • Basisschooladvies 
 • Geslacht, geboortedatum, adres, naam en plaats basisschool
 • Voorkeurslijst (2 of 5 voorkeuren, afhankelijk van het advies)
 • Zijn er voorrangsregels van toepassing (indien van toepassing op VO school)
Let op: 

Alleen bij de school van eerste voorkeur kan aangegeven worden of de leerling recht heeft op voorrang (broer/zus of leerling van medewerker). Is deze optie bij de school van 1e voorkeur niet beschikbaar, dan is dit bij deze school van 1e voorkeur niet van toepassing. In het veld naast de voorrangsregel vult de ouder de naam van de broer/zus in en welke klas. 

Alleen bij de school van eerste voorkeur kan er naast de richting/profiel ook aangegeven worden of de leerling bij ongeschiktheid voor de aangemelde afdeling op dezelfde school wenst te blijven (indien dat mogelijk is), volgens advies op een gelijkwaardige afdeling. Indien er plek is op de gelijkwaardige afdeling dan kan de leerling geplaatst worden. 
 
 • De ouder ontvangt op het opgegeven e-mailadres een overzicht van de opgegeven voorkeurslijst. Gegevens wijzigen na de definitieve aanmelding is niet mogelijk.
 • Op 24 april 2024 na 15.00 uur kunnen de ouders in het ElK Amstelland ouderportaal zien waar hun kind is geplaatst. 
Indien de leerling en ouders nog in het buitenland verblijven, dan graag voor de aanmeldweek contact zoeken met VO school van eerste voorkeur, alvorens u uw kind digitaal aanmeldt via bovenstaande link.

Vragen en klachten

De VO-scholen in Amstelland hebben afgesproken zich te houden aan de kernprocedure. Heeft u vragen of klachten over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, dan kunt u contact opnemen met de VO school van uw eerste voorkeur. De contactpersoon voor het aannamebeleid vindt u op de pagina van de betreffende school in deze schoolkeuzegids

Mocht u daarna alsnog een klacht willen indienen over de procedure tot definitieve plaatsing van uw kind, dan kunt u uw klacht indienen volgens bijgaande procedure in het Reglement klachtencommissie.

Let op: het klachtenformulier dient uiterlijk op vrijdag 10 mei in het bezit te zijn van de klachtencommissie. Deze commissie kan besluiten, de ouders te horen en beoordeelt op grond van alle beschikbare informatie of een klacht al dan niet gegrond is. De commissie heeft geen beslissingsbevoegdheid maar brengt advies uit aan het Bevoegd Gezag van de betreffende school. 

 

Professionals in het primair en voortgezet onderwijs 

Hieronder vindt u informatie over de Kernprocedure en het werken met het Elektronische Loket Kernprocedure (ELK). Vindt u in de informatie en documentatie hieronder niet wat u zoekt? Neem dan contact op met de Bestuursbeheerder ELK van uw schoolbestuur. Deze collega kan u verder op weg helpen.