Bestuurlijk model SWVAM

Bestuurlijk model SWVAM

Governance

SWVAM werkt met het Raad-van-Toezicht-model. De stichting heeft een interne Raad van Toezicht. De vergaderingen van de rvt worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. We onderzoeken de mogelijkheden om ook externe partijen deel uit te laten maken van de RvT, bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. “Meer informatie vindt u in de statuten en het toezichtkader.”

Dagelijks bestuur en RvT

Het dagelijks bestuur van SWVAM is in handen van directeur-bestuurder Frans Jordaan. Deze overlegt regelmatig met de Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht, geeft advies en is werkgever van de directeur-bestuurder. In de RvT zijn de aangesloten schoolbesturen vertegenwoordigd.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

  • Truus Vaes,IRIS CVO Groep (voorzitter)
  • Roland Grillis, Stichting VO Amstelveen
  • Duco Adema, Stichting Cedergroep
  • April van Loenen, Dunamare Onderwijsgroep
  • Wrister Grommers, Stichting Openbaar VO Amstelveen
  • Widjai Nakorikantodas, Yuverta
  • Arend Smit, Stichting Keizer Karel
  • Rogier Toes, Stichting iHUB
  • Ruth Veldhuijzen van Zanten, Stichting Sein
  • Judith van Biemen, SOVOP
De RvT-vergaderingen worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, de heer Redmer Kuiken
 

Schoolbesturen

In de regio Amstelland en de Meerlanden worden diverse soorten voortgezet onderwijs aangeboden. Hoe breed het aanbod is, verschilt per school (VMBO, HAVO en VWO, of juist alleen VMBO, et cetera). Twee scholen in de regio zijn gespecialiseerd: Altra College Haarlemmermeer en De Waterlelie.
Zij helpen leerlingen die speciaal voortgezet onderwijs (VSO) nodig hebben. Hieronder vindt u alle scholen die zijn aangesloten bij SWVAM.

Scholen Amstelland
Scholen Haarlemmermeer