OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP)

OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP)

OPP: een plan op maat voor de leerling

Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de mentor een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Een OPP is een individueel plan. Het vat samen wat een leerling kan en nodig heeft. In het plan staat onder meer naar welk onderwijs de leerling kan uitstromen.

Waarom een OPP

Het is belangrijk om een OPP te maken. Een OPP maakt alle betrokken professionals duidelijk hoe zij een leerling kunnen helpen. Het helpt de mentor en andere docenten om handelingsgericht te werken. Ook biedt het ouders duidelijkheid. Ouders worden altijd betrokken bij het opstellen van een OPP. Als het OPP goed gebruikt wordt, helpt het de leerling zijn of haar potentieel te realiseren.

Hoe werk ik met een OPP

Zodra blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de mentor een OPP (bijvoorbeeld na doubleren / blijven zitten). Met het OPP checkt de school regelmatig hoe het gaat met de leerling. Zo kan tijdig worden ingegrepen als dit nodig is. Het Regioloket kan de school adviseren als er vragen zijn rond het OPP.

Hoe maak ik een OPP

Een OPP maakt u eenvoudig met ons concept-OPP. U kunt het hier downloaden.