Ondersteuning buiten de eigen school

Arrangementen

Met een arrangement kan extra ondersteuning betaald worden voor een leerling. Er zijn verschillende soorten arrangementen. Als leerlingen vooral hulp nodig hebben bij het leren, gaat het om een onderwijsarrangement. Deze ondersteuning kan de leerling krijgen in een speciale klas of in de eigen groep. Met een zorgarrangement krijgt de leerling jeugdhulp en/of zorg.

Bovenschoolse voorzieningen / +Works

De ondersteuning vindt vaak plaats op de eigen school. Soms werkt het beter om de ondersteuning anders aan te bieden, bijvoorbeeld in een bovenschoolse voorziening
Als leerlingen tijdelijk niet op hun plek zitten in een schoolse setting, kunnen we hen vaak wel helpen met het programma +Works. Lees hier meer over +Works.