Over passend onderwijs

Wat is passend onderwijs

Elk kind heeft recht op het onderwijs dat het beste bij hem of haar past. Dat noemen we passend onderwijs. Voor veel tieners is het ‘gewone’ middelbaar onderwijs passend. Soms hebben leerlingen op school meer begeleiding nodig. Dit noemen we ondersteuning. Het doel is dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen op school.

Samenwerking schoolbesturen

Om te zorgen dat alle kinderen in Nederland passend onderwijs krijgen, werken schoolbesturen samen. Dat doen ze in hun eigen regio, binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs VO (voortgezet onderwijs). Het samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden (SWVAM) is zo’n organisatie. We ondersteunen scholen met informatie, advies en financiën.

Ouders en passend onderwijs

Ouders spelen een belangrijke rol in passend onderwijs. Als een leerling ondersteuning nodig heeft, overlegt de school dit altijd met u als ouders.