Over passend onderwijs

Wat is passend onderwijs

Passend onderwijs gaat over een passende onderwijsplek en passende ondersteuning. Het doel van passend onderwijs is dat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op school. Mogelijk heeft uw kind op school meer begeleiding nodig. Dit noemen we ondersteuning. U kunt er als ouder vanuit gaan dat alle scholen binnen SWVAM een hoog niveau van basisondersteuning bieden. Als uw kind een beperkte mate van ondersteuning nodig heeft, dan is deze basisondersteuning voldoende. Mogelijk heeft uw kind extra ondersteuning nodig in het onderwijs. We spreken dan over een ondersteuningsbehoefte. Passend onderwijs sluit aan bij deze ondersteuningsbehoefte.

Overleg ouders en school

Als ouder speelt u een belangrijke rol in het onderwijs. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, overlegt de school dit altijd met u.

Samenwerken

Om te zorgen dat alle kinderen passend onderwijs krijgen, werken schoolbesturen samen. Dat doen ze in hun eigen regio, binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs. SWVAM is zo’n organisatie (Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden). We ondersteunen scholen voor voortgezet onderwijs met informatie, advies, met professionele netwerken en financiën. Ook ouders helpen we met informatie en advies. We gaan graag met u in gesprek als uw vragen hebt over de extra ondersteuning van uw kind.