Schoolondersteuningsprofielen

Schoolondersteuningsprofielen

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin staat welke ondersteuning de school leerlingen kan bieden. Leraren en ouders kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) van de school advies geven over dit profiel.

Op de websites van de scholen vindt u de schoolondersteuningsprofielen. Op deze pagina's vindt u een overzicht van alle scholen in de regio Amstelland en de Haarlemmermeer met links naar de schoolwebsites.