Schoolondersteuningsprofielen

Schoolondersteuningsprofielen

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin staat welke ondersteuning de school uw kind kan bieden. Als ouder bent u vertegenwoordigd in de de medezeggenschapsraad (MR) van de school. De MR adviseert de schoolleiding over het ondersteuningsprofiel.

Op de websites van de scholen vindt u de schoolondersteuningsprofielen. Klik verder voor een overzicht van alle scholen voor voortgezet onderwijs (VO) in de regio Amstelland en de Haarlemmermeer, met links naar de sites van de scholen zelf.