Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

Ons belangrijkste doel is passend onderwijs voor elke leerling in de regio. In het Ondersteuningsplan SWVAM 2018-2022 hebben we vastgelegd hoe we onze doelen willen bereiken.

Ondersteuningsplan SWVAM 2018-2022