Voortgezet speciaal onderwijs buiten de regio

Voortgezet speciaal onderwijs buiten de regio

Binnen de regio van het SWVAM zijn twee scholen gevestigd voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Soms heeft een leerling andere ondersteuning nodig dan deze twee scholen kunnen bieden en moet gebruik gemaakt worden van VSO-scholen in aangrenzende regio’s. De meeste V(S)O-scholen binnen het SWVAM zijn bekend met de mogelijkheden in deze regio’s.

Het Regioloket kan ook meedenken over welke VSO-scholen buiten de regio passend zouden kunnen zijn.