Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is er voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan een reguliere middelbare school kan bieden. Dit kan ondersteuning zijn op het gebied van lichamelijke, leer- en/of gedragsproblematiek.

VSO-scholen binnen onze regio: De Waterlelie en Altra College Haarlemmermeer

Binnen de regio van het SWVAM zijn twee VSO-scholen gevestigd. Dit zijn De Waterlelie en het Altra College Haarlemmermeer. Op een VSO-school werken gespecialiseerde docenten en begeleiders. De klassen zijn klein, met meestal tussen de 8 en 12 leerlingen. Beide scholen hebben hun eigen expertise, hierover kunt u hieronder meer lezen.

De Waterlelie

De Waterlelie is een school voor speciaal onderwijs in de Haarlemmermeer, tussen Haarlem en Hoofddorp in gelegen. Ons onderwijs is voor leerlingen van 4 tot ongeveer 18 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen. Bij onze leerlingen is epilepsie en/of een andere neurologische aandoening, een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking vastgesteld, in samenhang met een onderwijsbeperking. 

Het Altra College Haarlemmermeer

Het Altra College Haarlemmermeer geeft leerlingen intensieve ondersteuning. De school richt zich op leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Leerlingen kunnen hier onderwijs volgen op alle niveaus van het VMBO. Van HAVO en VWO kunnen de eerste drie leerjaren gevolgd worden.

Een toelaatbaarheidsverklaring

Om voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te kunnen volgen, is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het Samenwerkingsverband (SWV) is verantwoordelijk voor het afgeven hiervan.

Er zijn twee hoofdroutes voor het verkrijgen van een TLV:

  • Als de leerling niet op een andere VO-school staat ingeschreven (de leerling komt van het basisonderwijs of staat nergens ingeschreven), wordt de leerling direct bij de VSO-school aangemeld. De VSO-school vraagt vervolgens de TLV aan bij het SWV waartoe de woonplaats van de leerling behoort.
  • Als de leerling wel staat ingeschreven op een VO-school, vraagt deze school de TLV aan. Dit gebeurt bij het samenwerkingsverband (SWV) waartoe de school behoort.


Meer informatie over het aanvragen van een TLV bij het SWVAM, vindt u hier.