Praktijkonderwijs (PrO)

Praktijkonderwijs (PrO)

Sommige leerlingen leren het beste in de praktijk. Voor hen is het Praktijkonderwijs (PrO) bedoeld. Het doel van Praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of een vervolgopleiding. Het Praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op voor de leerling belangrijke thema’s: wonen, werken, burgerschap, leren, en vrije tijd. Leerlingen leren binnen deze thema’s zo goed en zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de school en in de maatschappij. Leerlingen in het Praktijkonderwijs leren niet alleen uit boeken maar vooral door te doen. De nadruk ligt binnen het Praktijkonderwijs dan ook op de praktijkvakken. In de bovenbouw vormt de stage een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Een toelaatbaarheidsverklaring

Om praktijkonderwijs te kunnen volgen, is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Als de basisschool praktijkonderwijs adviseert, kunt u uw kind zelf aanmelden bij een praktijkschool. Bijvoorbeeld bij PrO De Linie of PrO Uithoorn.

Hoe het verder gaat na de aanmelding

De praktijkschool vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband SWVAM. Dit doet de zorgcoördinator. Soms zit een leerling al op de middelbare school. Hij of zij gaat bijvoorbeeld vanaf het VMBO naar het praktijkonderwijs. Dan vraagt de zorgcoördinator van het VMBO de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Meer informatie voor professionals

Professionals vinden hier meer informatie over het aanvragen van een TLV voor het praktijkonderwijs.