Ondersteuning

Ondersteuning

Er bestaan verschillende vormen van ondersteuning, van lichtere tot meer intensieve ondersteuning.

Basisondersteuning

Heeft een leerling wat extra hulp nodig bij het leren? Vaak valt die hulp onder de ‘basisondersteuning’. Dit is ondersteuning die de school zelf geeft. Hier valt ook de ondersteuning vanuit de Trajectvoorziening (TV) onder. Alle VO-scholen binnen de regio van het SWVAM hebben een TV.

Extra ondersteuning 

Soms hebben leerlingen ondersteuning nodig die de school niet zelf kan bieden. Dan kan het kind via een arrangement of TLV toegang tot een bovenschoolse voorziening krijgen. Deze kan de school aanvragen bij het Regioloket.

Stap voor stap

Via deze link vindt u stap voor stap beschreven hoe uw kind (extra) ondersteuning kan krijgen.

Ondersteuning voor ouders

Soms hebben ouders behoefte aan iemand die meedenkt over de brede opvoedsituatie. Dat kan contact met de schoolcoach of de schoolmaatschappelijk werker prettig zijn. Deze kunnen een luisterend oor bieden, adviseren en indien nodig doorverwijzen naar bijv. de hulpverlening. Meer hierover vindt u op deze pagina.