Voortgezet speciaal onderwijs buiten de regio

Voortgezet speciaal onderwijs buiten de regio

Binnen de regio van het samenwerkingsverband SWVAM zijn twee scholen gevestigd voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Dit zijn De Waterlelie en het Altra College Haarlemmermeer

Sommige leerlingen hebben andere ondersteuning nodig dan deze twee scholen kunnen bieden. In de wijdere omgeving zijn meerdere VSO-scholen. Soms gaan hier ook leerlingen naartoe die in Amstelland en de Meerlanden wonen. Voor plaatsing op deze scholen kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven. Dit gebeurt in samenspraak met het Regioloket