Voorgezet speciaal onderwijs (VSO)

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is er voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan een ‘gewone’ middelbare school kan bieden. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke beperking. Het kan ook gaan om leerlingen met een andere behoefte aan ondersteuning. Bijvoorbeeld vanwege psychiatrische klachten of een gedragsstoornis.

Gespecialiseerde scholen: Waterlelie en Altra College Haarlemmermeer

Op een VSO-school werken gespecialiseerde docenten en begeleiders. De klassen zijn klein, met meestal tussen de 8 en 12 leerlingen. Binnen de regio van SWVAM zijn twee VSO-locaties gevestigd. Dit zijn De Waterlelie en het Altra College Haarlemmermeer.

De Waterlelie

De Waterlelie is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met epilepsie. Ook richt de school zich op leerlingen die veel extra hulp nodig hebben bij het leren.

Het Altra College Haarlemmermeer

Het Altra College Haarlemmermeer geeft leerlingen intensieve ondersteuning. De school richt zich op leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Leerlingen kunnen hier onderwijs volgen op alle niveaus van het VMBO. Van HAVO en VWO kunnen de eerste drie leerjaren gevolgd worden.

Een toelaatbaarheidsverklaring

Om voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te kunnen volgen, is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Er zijn twee hoofdroutes voor het verkrijgen van een TLV:
1.     Als een leerling niet op een andere VO-school staat ingeschreven (de leerling komt van het basisonderwijs of staat nergens ingeschreven), wordt de leerling direct bij de VSO-school aangemeld. De VSO-school vraagt vervolgens de TLV aan bij het Regioloket.
2.     Als de leerling wel staat ingeschreven op een VO-school, vraagt deze school de TLV aan. Dit gebeurt bij het samenwerkingsverband (SWV) waartoe de school behoort. Binnen het samenwerkingsverband SWVAM worden TLV-aanvragen ingediend bij het Regioloket.