Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vragen die vaak gesteld worden vanuit de scholen. Wordt uw vraag niet beantwoord? Neem gerust contact op met ons Regioloket.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit bij wat een leerling nodig heeft. Dit begint in de klas.

Wat houdt ‘ondersteuning’ in?

‘Ondersteuning’ is een belangrijke term bij het bieden van passend onderwijs. Ondersteuning is alles wat mogelijk maakt dat leerlingen op hun eigen niveau onderwijs kunnen volgen. De ondersteuning die scholen zelf kunnen bieden, heet basisondersteuning. Lees hier meer over basisondersteuning en extra ondersteuning.

Wat is een arrangement?

Met een arrangement wordt extra ondersteuning betaald. Het kan gaan om extra hulp in de klas en/of het inschakelen van deskundigen. Lees hier meer.

Wat is een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP)?

Een OPP is een individueel plan. Het vat samen wat een leerling kan en nodig heeft. Zo maakt het betrokken professionals duidelijk hoe zij kunnen helpen. Meer informatie vindt u hier.

Hoe maak ik een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP)?

Een OPP maakt u eenvoudig met dit concept. Het Regioloket kan de school adviseren als er vragen zijn rond het OPP.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is een verklaring van het samenwerkingsverband SWVAM. Deze verklaring is nodig om praktijkonderwijs (PrO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te kunnen volgen. Lees hier meer.

Hoe vraag ik een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan?

Lees hier hoe u een TLV aanvraagt voor een leerling.

Hoe lang is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geldig? 

Minimaal een jaar. Het Regioloket bepaalt de geldigheidsduur op basis van de informatie in de TLV-aanvraag.

Wat is een MDO?

MDO betekent multidisciplinair overleg. Doel van het overleg is helder krijgen welke ondersteuning een leerling nodig heeft.
Dit handige format kunt u gebruiken bij het voorbereiden van een MDO. 

Wat is zorgplicht?

Lees hier meer over de zorgplicht.

Wat is een trajectvoorziening?

Als school kunt u leerlingen op verschillende manieren ondersteuning bieden. Dit gebeurt onder meer in trajectvoorzieningen. Lees hier meer.

Wat doet schoolmaatschappelijk werk (SMW)? 

Bij de schoolmaatschappelijk werkende (SMW’er) kunnen ouders en leerlingen terecht voor advies of gewoon een goed gesprek. Hij of zij werkt een deel van de week op school. De SMW’er kan adviseren en indien nodig doorverwijzen.

Wat is een schoolcoach?

Een schoolcoach kan ouders en leerlingen helpen bij het vinden van oplossingen. Bijvoorbeeld met vragen over het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Indien nodig kan de schoolcoach intensievere hulp inschakelen. Schoolcoaches zijn actief op verschillende scholen in de gemeente Haarlemmermeer.

Wat is voortgezet speciaal onderwijs (VSO)?  

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is er voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan een reguliere middelbare school kan bieden. Lees hier meer over VSO. 
Lees hier hoe u een TLV aanvraagt voor het VSO. 

Wat is praktijkonderwijs (PrO)?

Praktijkonderwijs is speciaal afgestemd op leerlingen die het beste leren in de praktijk.
Lees hier hoe u een TLV aanvraagt voor het PrO.

Wat houdt leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) in?

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is VMBO-onderwijs. Leerlingen krijgen daarbij lichte ondersteuning.

Wat is het Regioloket?

Voor scholen is het Regioloket de vraagbaak binnen het samenwerkingsverband SWVAM. Het Regioloket is ook het adres voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Wie en wat is het samenwerkingsverband?

Elke regio in Nederland heeft een eigen VO-samenwerkingsverband passend onderwijs. Hierin werken besturen van alle VO-scholen in de regio samen. Met elkaar zetten ze zich in voor passend onderwijs en waar nodig passende ondersteuning. Het samenwerkingsverband SWVAM is actief in de regio Amstelland en de Meerlanden. 

Welke scholen zijn er binnen het samenwerkingsverband SWVAM?

Binnen het samenwerkingsverband SWVAM vindt u de Amstellandse en Haarlemmermeerse scholen.
Lees hier meer over VO+ scholen. 
Lees hier meer over scholen voor VSO (voortgezet speciaal onderwijs) buiten de regio.