Kernprocedure Amstelland

Kernprocedure Amstelland

Het voortgezet onderwijs (VO) en het primair onderwijs (PO) hebben afspraken gemaakt over hoe de overstap van PO naar VO verloopt. Deze afspraken noemen we de kernprocedure.

Schoolkeuzegids Amstelland

In deze schoolkeuzegids vindt u meer informatie

ELK Amsterdam -> aanmeldformulier Amstelland

Een leerling van een basisschool in Amsterdam kan zich inschrijven bij de Kernprocedure Amstelland met een ELK Amstelland aanmeldformulier. De basisschool in Amsterdam kan dit ELK Amstelland aanmeldformulier vanuit ELK Amsterdam uitdraaien.

Hieronder vindt u de overige documenten. 

Handleiding Kernprocedure Amstelland 2022-2023
Tijdpad Kernprocedure Amstelland 2022-2023
Open huizen en Werving VO 2023 KP Amstelland
Handleiding Elektronisch Loket Kernprocedure (ELK)PO
Handleiding Elektronisch Loket Kernprocedure (ELK)VO
Presentatie ELK Amstelland (23-01-2019)

Tijdpad Kernprocedure Amsterdam

tijdpad kernprocedure Amsterdam

Impressie Studiemiddag 15 november 2022

Impressie studiemiddag 15 november 2022 (document volgt nog)
Presentatie centrale gedeelte studiemiddag 15 november 2022

Thema presentaties:
1.0 Corona en motivatie
2.0 Privacyregels rondom de overstap PO/VO
3.0 Uitleg VMBO: adviezen en profielen
4.0 Wederzijdse verwachtingen m.b.t. ondersteuning(sbehoefte)
5.0 Aansluiting studievaardigheden PO/VO
6.0 Ivullen OKI-doc
7.0 'Gaaf voor de start' -HB-Project
8.0 Totstandkoming basisschool advies 


Archief