Kernprocedure Amstelland

Kernprocedure Amstelland

Het voortgezet onderwijs (VO) en het primair onderwijs (PO) hebben afspraken gemaakt over hoe de overstap van PO naar VO verloopt. Deze afspraken noemen we de kernprocedure.

Schoolkeuzegids Amstelland

In deze schoolkeuzegids vindt u meer informatie.

Hieronder vindt u de overige documenten. 

Tijdpad Kernprocedure Amstelland 2019-2020
Handleiding Kernprocedure Amstelland
Handleiding Elektronisch Loket Kernprocedure (ELK)PO
Handleiding Elektronisch Loket Kernprocedure (ELK)VO
Presentatie ELK Amstelland (23-01-2019)

Archief