BOVO Haarlemmermeer

BOVO Haarlemmermeer

In BOVO Haarlemmermeer overleggen vertegenwoordigers vanuit basisonderwijs (primair onderwijs) en voortgezet onderwijs met elkaar. Doel is een goede aansluiting van primair naar voortgezet onderwijs. 

Schoolkeuzegids Haarlemmermeer

In deze schoolkeuzegids vindt u meer informatie. Als professional kunt u uw vraag stellen aan: bovohaarlemmermeer@iris-cvo.nl  

Iedere VO-school heeft zijn eigen inschrijfformulier. Dit vindt u op de website van de desbetreffende VO-school. Daarnaast is er een algemeen aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier is een papieren doordrukformulier wat onder de basisscholen in de Haarlemmermeer e.o. verspreid is. Is uw basisschool niet in het bezit van dit papieren aanmeldformulier, dan kan de basisschool dit verkrijgen door een e-mail te sturen naar B.Oremus@Haarlemmermeerlyceum.nl en dan wordt dit formulier per post alsnog naar de betreffende basisschool gestuurd.

Hieronder vindt u de overige documenten.
BOVO-gids 2020-2021
Clusterinformatie VO 2020-2021
OSO handleiding
Begeleidende brief overdracht BOVO januari 2021
Procedure en uitleg aanmelden VO-scholen Haarlemmermeer schooljaar 2021-2022
Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs Haarlemmermeer schooljaar 2021-2022
Formulier leerlingkenmerken
Paklijst documenten aanmelding
Heroverwegingsformulier