BOVO Haarlemmermeer

BOVO Haarlemmermeer

In BOVO Haarlemmermeer overleggen vertegenwoordigers vanuit basisonderwijs (primair onderwijs) en voortgezet onderwijs met elkaar. Doel is een goede aansluiting van primair naar voortgezet onderwijs. 

Schoolkeuzegids Haarlemmermeer

In deze schoolkeuzegids vindt u meer informatie. Als professional kunt u uw vraag stellen aan: bovohaarlemmermeer@iris-cvo.nl  

Iedere VO-school heeft zijn eigen inschrijfformulier. Dit vindt u op de website van de desbetreffende VO-school. Daarnaast is er een algemeen aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier is een papieren doordrukformulier wat onder de basisscholen in de Haarlemmermeer e.o. verspreid is. Is uw basisschool niet in het bezit van dit papieren aanmeldformulier, dan kan de basisschool dit verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@haarlemmermeerlyceum.nl en dan wordt dit formulier per post alsnog naar de betreffende basisschool gestuurd.

Hieronder vindt u de overige documenten.


Voorbeeldbrief aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs Haarlemmermeer 
Procedure en uitleg aanmelden VO-scholen Haarlemmermeer schooljaar 2023-2024
Vragen en antwoorden mbt de lotingsprocedure
Tekst loting en inschrijving  voor op websites van VO-scholen

BOVO-gids 2022-2023
Clusterinformatie VO 2021-2022
OSO handleiding
Begeleidende brief overdracht BOVVO januari 2021

Formulier leerlingkenmerken
Paklijst documenten aanmelding
Heroverwegingsformulier