BOVO Haarlemmermeer

BOVO Haarlemmermeer

In BOVO Haarlemmermeer overleggen vertegenwoordigers vanuit basisonderwijs (primair onderwijs) en voortgezet onderwijs met elkaar. Doel is een goede aansluiting van primair naar voortgezet onderwijs. 

Schoolkeuzegids Haarlemmermeer

In deze schoolkeuzegids vindt u meer informatie. Als professional kunt u uw vraag stellen aan: bovohaarlemmermeer@iris-cvo.nl 

Hieronder vindt u de overige documenten.

BOVO-gids 2020-2021
Clusterinformatie VO 2020-2021
BOVO OSO ParnasSys
Bijlage voor overdracht
Paklijst documenten aanmelding
Heroverwegingsformulier
PO_VO advisering-2018-12(3)
Schoolkeuze poster 2018-2019