Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Wat is een TLV

TLV staat voor toelaatbaarheidsverklaring. Zo’n verklaring is nodig om praktijkonderwijs (PrO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te kunnen volgen. Hoelang een TLV geldig is, verschilt. Het Regioloket beoordeelt per situatie wat nodig is. De geldigheid is altijd minimaal een jaar.

Praktijkonderwijs

Krijgt uw kind van de basisschool het advies praktijkonderwijs? Dan kunt u uw kind zelf aanmelden bij een praktijkschool. De school vraagt dan een TLV aan bij het Regioloket van SWVAM. Dit doet de zorgcoördinator.

Voortgezet speciaal onderwijs

Heeft uw kind meer intensieve ondersteuning nodig? Een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kan dit bieden. De school waar uw kind nu ingeschreven staat, kan een TLV aanvragen. Dit gebeurt bij het Regioloket.