Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin staat welke ondersteuning de school leerlingen kan bieden. Leraren en ouders kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) van de school advies geven over dit profiel.

Op de websites van de scholen vindt u de schoolondersteuningsprofielen. Een overzicht van alle scholen in de regio met links naar de schoolwebsites vindt u hier.