Praktijkonderwijs (PrO)

Praktijkonderwijs (PrO)

Sommige leerlingen leren het beste in de praktijk. Voor hen is het praktijkonderwijs (PrO) bedoeld. Daar leren ze vaardigheden die te maken hebben met werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Het onderwijs is afwisselend. Op het programma staan sociale vaardigheden, maar ook voorbereiding op de arbeidsmarkt. Leerlingen leren onder meer rekeningen betalen, koken en schoonmaken.

Een toelaatbaarheidsverklaring

Om praktijkonderwijs te kunnen volgen, is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Als de basisschool praktijkonderwijs adviseert, kunt u uw kind zelf aanmelden bij een praktijkschool. Bijvoorbeeld bij PrO De Linie of PrO Uithoorn.

Hoe het verder gaat na de aanmelding

De praktijkschool vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband SWVAM. Dit doet de zorgcoördinator. Soms zit een leerling al op de middelbare school. Hij of zij gaat bijvoorbeeld vanaf het VMBO naar het praktijkonderwijs. Dan vraagt de zorgcoördinator van het VMBO de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Meer informatie voor professionals

Professionals vinden hier meer informatie over het aanvragen van een TLV voor het praktijkonderwijs.