Multidisciplinair overleg

MDO

Een MDO: overleg en ondersteuning

MDO betekent multidisciplinair overleg. In dit overleg spreken professionals over ondersteuning van een leerling. Vaak zijn de leerling en de ouders aanwezig. Doel van het MDO is helder krijgen welke ondersteuning nodig is. De wensen van ouders en leerling worden meegenomen in het overleg. 

Waarom een MDO

Om leerlingen zo goed mogelijk te helpen, is goede informatie nodig. Een MDO biedt zulke informatie. In het overleg kunnen vragen van professionals, ouders en leerling worden gesteld en beantwoord. Dat werkt vaak sneller en beter dan alleen schriftelijke communicatie. De orthopedagogen van ons Regioloket zijn beschikbaar om mee te denken bij MDO’s op scholen.

MDO: hoe pak ik het aan

Dit protocol bevat een handig format. U kunt het gebruiken bij het voorbereiden van een MDO.

Toelaatbaarheidsverklaring via een MDO

Steeds vaker kennen we een toelaatbaarheidsverklaring toe tijdens een MDO. Meer hierover onder Procedure TLV-aanvraag.