Lichte ondersteuning

Lichte ondersteuning

In het voortgezet onderwijs zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Bij ‘lichte’ ondersteuning gaat het om ondersteuning binnen het VMBO (leerwegondersteunend onderwijs, LWOO) of het praktijkonderwijs (PrO).

Trajectvoorziening

Scholen bieden onder meer ondersteuning door trajectvoorzieningen. Een trajectvoorziening kan een plek zijn binnen de school waar leerlingen extra begeleiding krijgen. Zo’n voorziening kan ook inhouden dat leerling en docent ondersteuning krijgen in de klas.

Begeleiders passend onderwijs

Binnen de trajectvoorzieningen werken begeleiders passend onderwijs (BPO’ers). Zij helpen leerlingen bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Bijvoorbeeld: beter leren plannen. Ook kan een BPO’er docenten coachen in de les.

LWOO: ondersteuning binnen het VMBO

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) helpt leerlingen om leerachterstanden (deels) in te halen. In de regio zijn er vijf VMBO-scholen die LWOO aanbieden:
Herbert Vissers College
Hoofdvaart College
Scholengemeenschap Panta Rhei
Scholengemeenschap Thamen
Wellant College