VO+

VO+

+Arrangementen

De +arrangementen zijn bedoeld voor ondersteuning in complexe situaties. Het gaat om situaties waarvoor de school zelf geen ondersteuningsaanbod heeft. Het Regioloket is hierbij altijd betrokken.

VO+

VO+ arrangementen zijn speciale VMBO-t/MAVO- of HAVO-klassen. Het gaat om klassen binnen een reguliere VO-school. Hier wordt onderwijs gegeven in een kleine setting. Ook kan een VO+ arrangement een speciale klas zijn voor leerlingen met autisme-spectrumstoornisproblematiek (ASS).