Procedure toekennen TLV

Procedure toekennen TLV

Hoe we beslissen: beoordelingskader

Bij een TLV-aanvraag staat het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) centraal. Het is dus belangrijk om het OPP zorgvuldig te gebruiken. We wegen mee hoe ouders en leerling betrokken zijn in het voortraject, wat de leerling nodig heeft en wat de school al geboden heeft.
In ons beoordelingskader vindt u een uitgebreidere beschrijving van hoe wij tot een besluit komen.

Verlenging TLV

Het Regioloket kan TLV’s voor het VSO afgeven voor 1, 2, 3 of 4 jaar. Indien nodig kan een VSO-school bij het Regioloket een verlenging aanvragen. Verlenging na het 18e levensjaar wordt aan extra criteria getoetst, deze zijn te vinden in ons beoordelingskader.

TLV’s voor het PrO zijn geldig gedurende de gehele schoolcarrière binnen het PrO.

Bezwaarprocedure TLV

Indien u het niet eens bent met ons besluit, kunt u hier tegen bezwaar maken. Hoe u dit kunt doen, vind u hier

SWVAM is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Hier vindt u het stappenplan voor de klachtenprocedure van de LKC.