Procedure TLV-aanvraag

Procedure TLV-aanvraag 

Voor het volgen van onderwijs op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO) is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Scholen kunnen een TLV aanvragen bij het Regioloket van SWVAM.

Er wordt voor een TLV VSO onderscheid gemaakt tussen verschillende procedures:

  • Eerste aanvraag TLV: bij een overstap vanuit het primair onderwijs (BAO, SBO of SO) naar het VSO
  • Overstap vanuit regulier VO naar VSO
  • Verlenging van een TLV binnen het VSO

In dit stroomschema kunt u vinden wie de TLV moet aanvragen en waar dit moet gebeuren.
Meer informatie over de procedure voor het aanvragen van een TLV PrO vindt u hier.

Procedure overstap PO naar VSO

De VSO-school waar de leerling is aangemeld, vraagt bij ons digitaal de TLV aan. Onze aanvraagroute vindt u hier

Procedure overstap VO naar VSO

De VO-school waar de leerling staat ingeschreven kan bij ons de TLV op twee manieren aanvragen: schriftelijk/digitaal via TOP-dossier of via een multidisciplinair overleg (MDO). Zo’n MDO heet dan een ‘MDO-T’ (de T staat voor Toelating) en wordt georganiseerd door de school. Daarnaast zijn de leerling zelf, de ouders, een orthopedagoog van het Regioloket en andere belangrijke betrokkenen (bijv. leerplicht of hulpverleners) aanwezig.

Voordat een TLV-aanvraag ingediend kan worden bij het Regioloket, moet een aantal stappen zijn doorlopen:

  • Het OPP is ingevuld, doorlopen en geëvalueerd. In crisissituaties is het mogelijk hiervan af te wijken. Neem dan voor overleg contact op met het Regioloket.
  • Er is een MDO met ouders geweest, waarin de mogelijkheid voor een TLV-aanvraag is besproken.
  • Er zijn twee onafhankelijke deskundigen, waarvan in ieder geval 1 orthopedagoog of psycholoog, die de TLV-aanvraag ondersteunen en hiervoor een verklaring (willen) afgeven.

Procedure TLV-verlenging

De VSO-school waar de leerling staat ingeschreven, vraagt bij ons schriftelijk of digitaal de TLV aan. Hiervoor hebben wij in ieder geval nodig:

  • Een geëvalueerd OPP
  • Twee deskundigheidsverklaringen die de aanvraag ondersteunen