OPP

OPP

Wat is een OPP?

Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Dit is een wettelijke verplichting van de school. Een OPP is een individueel plan. Het vat samen wat een leerling kan en nodig heeft, hoe de school de leerling gaat ondersteunen en wat het perspectief van de leerling is. Ook biedt het ruimte voor regelmatige evaluaties.

Waarom een OPP?

Een OPP maakt alle betrokken professionals duidelijk hoe zij een leerling kunnen ondersteunen. Het helpt de mentor en andere docenten om handelingsgericht te werken. Ook biedt het ouders duidelijkheid over wat de school kan bieden aan de leerling. Ouders en leerling worden altijd betrokken bij het opstellen en de evaluaties van een OPP.

Hoe maak ik een OPP?

Iedere school mag een eigen format OPP gebruiken. Hierbij kan evt. gebruik gemaakt worden van ons concept-OPP. U kunt deze hier downloaden. Inmiddels zijn enkele scholen binnen het SWVAM gestart met het gebruik van TOP-dossier. Hier is een OPP in ingebouwd. Het streven is dat alle scholen hiermee werken vanaf schooljaar 2019-2020.