MDO

MDO

Wat is een MDO?

MDO staat voor multidisciplinair overleg. In dit overleg spreken ouders, leerling, school en eventuele andere betrokkenen over de ondersteuning van een leerling. Samen kijken alle partijen wat de leerling nodig heeft en hoe / door wie dit het beste geboden kan worden. In MDO’s worden afspraken gemaakt, vastgelegd en geëvalueerd. De orthopedagogen van ons Regioloket zijn beschikbaar om mee te denken bij MDO’s op scholen. De zorgcoördinator kan hiervoor contact opnemen met het secretariaat van het Regioloket.

Hoe voer ik een MDO?

Het SWVAM heeft een protocol MDO met handig format dat gebruikt kan worden bij het organiseren en voeren van een MDO.

Toelaatbaarheidsverklaring via een MDO

Over de mogelijkheid voor het toekennen van een TLV (VSO) middels een MDO(-T) vindt u meer op de pagina Procedure TLV-aanvraag.