Van VSO naar VO

Van VSO naar VO

Met het Altra College Haarlemmermeer hebben we afspraken gemaakt wat betreft de route voor leerlingen die vanuit het VSO terug willen keren / over willen stappen naar het reguliere VO. Deze route kunt u hieronder vinden. Mocht een leerling op een andere VSO school zitten dan kan deze school ook contact met ons opnemen om het proces richting een reguliere VO-school te ondersteunen.

Zij-instroom van VSO naar VO

Leerlingen volgen onderwijs op het Altra College Haarlemmermeer, omdat ze meer ondersteuning nodig hebben om goed tot leren te komen. Door het bieden van de juiste ondersteuning verwachten we een groei bij de leerling op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied te zien. Wanneer de leerling gedurende zijn/haar traject op het Altra College Haarlemmermeer voldoende ontwikkeling heeft laten zien en de vaardigheden en motivatie heeft om de overstap naar het reguliere VO te maken, wordt deze mogelijkheid onderzocht.

Aan de hand van een succesplan wordt eerst intern tijdens een periode van 6-10 weken geevalueerd op drie punten; aanwezigheid, gedrag en leren. Wanneer de leerling aan de afgesproken voorwaarden voldoet, zal er contact gelegd worden met de gewenste reguliere VO-school. Wanneer mogelijk zal de leerling gaan meelopen op de reguliere VO-school waarbij er ook evaluaties zullen plaatsvinden na de meeloopdagen. In samenspraak met de reguliere VO-school kan er dan besloten worden tot overplaatsing over te gaan. Er zal altijd gekeken worden naar welke onderwijsomgeving het beste aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Als een leerling de overstap vanuit het VSO naar het reguliere VO maakt wordt er nazorg aangeboden. Deze nazorg vanuit het Altra College Haarlemmermeer kan in de vorm van individuele gesprekken met de leerling, het uitwisselen van handelingsadviezen naar docenten en het aansluiten bij evaluaties.