Ondersteuning buiten de eigen school

Extra ondersteuning op voorziening

Het Regioloket geeft toegang tot de volgende bovenschoolse voorzieningen:

Plaatsing +Works

+Works is voor jongeren van 15-18 jaar die vast zijn gelopen in het reguliere onderwijs, omdat ze niet goed kunnen leren in een schoolse setting. Het is een traject van 6 maanden waarin de jongere 3 dagen per week stage loopt en 1 dagdeel per week training volgt. Daarnaast vinden coaching gesprekken plaats. Door middel van de stage en de training werkt de jongere aan persoonlijke doelen, om vervolgens met meer vaardigheden en motivatie bij een entree opleiding te kunnen beginnen. Mocht een opleiding niet aan de orde zijn, dan start de jongere met meer vertrouwen en vaardigheden op een arbeidsplaats. 

Plaatsing VO+

VO+ scholen zijn reguliere scholen met kleinere klassen en een stevige basisondersteuning. Er is veel maatwerk en persoonlijke aandacht mogelijk voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Als blijkt dat een leerling ondersteuningsbehoeften heeft die de mogelijkheden van het reguliere onderwijs overstijgen, kan een VO+ school een optie zijn. Het SWVAM geeft hier akkoord op en betaalt de extra bekostiging.

In het geval van een overstap vanuit het PO, kan direct bij de school worden aangemeld. De school verantwoordt de plaatsing dan achteraf bij het SWV. Bij een overstap vanuit het VO, wordt de leerling aangemeld bij het Regioloket van het SWVAM. Binnen de regio van het SWVAM zijn er geen VO+ scholen. Deze zijn wel te vinden in aanpalende samenwerkingsverbanden.
Een overzicht van de VO+ scholen waar het SWVAM afspraken mee heeft gemaakt, vindt u hier.

Plaatsing VSO

Als een VO-school een hulpvraag heeft van een leerling en duidelijk is dat deze leerling voor langere tijd (minimaal 1 schooljaar) aangewezen is op het VSO, vraagt de school bij het Regioloket toelating tot het VSO aan. Op de pagina VSO staat deze route verder beschreven.