Ondersteuning

Ondersteuning

De school van uw kind heeft een (school) ondersteuningsprofiel. Daarin staat wat de school in de basis aan ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen SWVAM kunnen basisondersteuning bieden. We streven naar een sterke basisondersteuning. Zo kunnen ze alle leerlingen begeleiden die lichte ondersteuning nodig hebben. Uw kind krijgt dan ondersteuning van de docenten, de mentor of andere begeleiders rond de klas.

Extra ondersteuning

Mogelijk heeft uw kind meer hulp en steun nodig om tot leren te komen. Meer dan de mentor, andere docenten of begeleiders kunnen bieden. Dat noemen we ‘ondersteuningsbehoefte’. Bij extra ondersteuning is het zorgteam van de school betrokken of begeleiders vanuit andere instellingen.