Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Mogelijk heeft uw kind niet genoeg aan de extra ondersteuning die mogelijk is op veel middelbare scholen. Dan kan plaatsing op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) passen bij uw kind. Op het VSO kan er intensiever met uw kind gewerkt worden. De klassen zijn kleiner en de docenten gespecialiseerd. Er zijn meer mogelijkheden voor zorg.

Voor wie

U kunt in een aantal gevallen denken aan plaatsing op een VSO-school. Bijvoorbeeld als uw kind extra ondersteuning nodig heeft vanwege een lichamelijke beperking of aandoening, psychiatrische klachten, moeilijk stuurbaar gedrag en/of langdurig verzuim. VSO kan ook geschikt zijn als uw kind erg veel moeite heeft met leren. Lees hier meer over toelating tot het VSO. 

De Waterlelie en Altra College Haarlemmermeer

Op een VSO-school krijgt uw kind onderwijs en ondersteuning van gespecialiseerde docenten en begeleiders. De klassen zijn klein, meestal tussen de acht en twaalf leerlingen. Ook zijn er meer mogelijkheden voor zorg. In de regio kan uw kind op twee plekken voortgezet speciaal onderwijs volgen. De Waterlelie is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met epilepsie. Heeft uw kind veel extra hulp nodig bij het leren? Ook deze ondersteuning biedt De Waterlelie.

Altra College Haarlemmermeer is een kleine school, met kleine klassen en veel individuele begeleiding. Hierdoor komen onze leerlingen beter tot hun recht. Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor het gedrag, de studiehouding en de sociale vaardigheden van de leerlingen. Meer over de werkwijze en wie zij zijn zie je hier in de video 'Welkom op Altra College Haarlemmermeer'. 

VSO-scholen buiten SWVAM

Het kan zijn dat De Waterlelie of Altra College Haarlemmermeer niet helemaal aansluiten bij de behoeften van uw kind. In overleg met het regioloket van SWVAM kan dan eventueel gezocht worden naar een VSO-school buiten de regio van SWVAM.