Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vragen die vaak gesteld worden door ouders. Wordt uw vraag niet beantwoord? Neemt u dan gerust contact met ons op. 

Bij het Regioloket van het SWVAM kunnen toelaatbaarheidsverklaringen voor VSO en PRO aangevraagd worden. Daarnaast kunnen scholen en ouders hier terecht voor advies en informatie. Het melden van langdurig verzuim loopt ook via het Regioloket.

Wat is zorgplicht?

Lees hier meer over de zorgplicht.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit bij wat een leerling nodig heeft. Dit begint in de klas. De ondersteuning die scholen zelf kunnen bieden, heet basisondersteuning. Is basisondersteuning niet voldoende en heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan neemt de school contact op met het Regioloket.

Wat is een trajectvoorziening?

Scholen bieden leerlingen op verschillende manieren ondersteuning. Dit doen ze onder meer in een trajectvoorziening. Lees hier meer.

Wat is een OPP?

OPP betekent OntwikkelingsPerspectiefPlan. Lees hier meer.

Ik wil geen hulpverleners over de vloer, maar ik heb wel vragen over opvoeding. Met wie kan ik praten?

Bij de schoolmaatschappelijk werkende kunt u terecht voor advies of gewoon een goed gesprek. Hij of zij werkt een deel van de week op de school van uw kind.
In de gemeente Haarlemmermeer werken schoolcoaches op verschillende scholen. Een schoolcoach kan u helpen bij het vinden van oplossingen. Bijvoorbeeld als u vragen hebt over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Als er toch meer intensieve hulp nodig is, kan de schoolcoach extra hulp inschakelen.

Welke ondersteuning kan de school mijn kind bieden?

Scholen laten in hun ondersteuningsprofiel zien welke ondersteuning ze kunnen bieden.

Hoe stelt de school vast of mijn kind extra ondersteuning nodig heeft?

Dit verschilt per situatie.

  • Stapt uw kind over van primair onderwijs (basisschool, speciale basisschool of speciaal onderwijs) naar voortgezet onderwijs? Lees dan hier meer.

  • Zit uw kind al op het voortgezet onderwijs en merkt u of een docent dat uw kind ondersteuning nodig heeft? Lees dan hier meer.
     

Wat als de school mijn kind geen extra ondersteuning kan bieden?

Vaak is er veel extra ondersteuning mogelijk op de school zelf: iedere VO-school binnen het SWVAM heeft hiervoor een trajectvoorziening . Kan de school uw kind toch geen passende ondersteuning (meer) bieden? Dan past een andere school mogelijk beter. De school zal samen met u op zoek gaan naar een andere school die uw kind kan bieden wat hij of zij nodig heeft. Het SWVAM kan de school hierbij adviseren en ondersteunen.

Hoe kan mijn kind voortgezet speciaal onderwijs gaan volgen?

Om voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te kunnen volgen, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV). 

Wat is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is speciaal afgestemd op leerlingen die het beste leren in de praktijk. 

Hoe lang is een toelaatbaarheidsverklaring geldig?

Minimaal een jaar. Lees hier meer.

Wat is leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)?

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) biedt een vorm van ondersteuning binnen de leerwegen van het VMBO. Deze vorm van ondersteuning is bedoeld voor leerlingen die wel een regulier vmbo-diploma kunnen halen, maar op leergebied en/of sociaal-emotioneel gebied, iets meer aandacht nodig hebben. Scholen zetten leerwegondersteuning op verschillende manieren in. Zo zetten sommige scholen de ondersteuning in door middel van kleinere klassen. Andere scholen kiezen er bijvoorbeeld voor om deze leerlingen buiten de klas extra te begeleiden bij hun schoolwerk, door middel van de inzet van een Remedial Teacher. Ook het inzetten van een extra mentor behoort tot de mogelijkheden

In oktober 2016 is door het bestuur van het samenwerkingsverband gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheid van Opting Out. Dit houdt in dat het samenwerkingsverband zelf de voorwaarden bepaalt voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Hiervoor heeft het samenwerkingsverband gekozen voor de variant ‘Populatiebekostiging’. Dit houdt in dat scholen met een LWOO-licentie leerwegondersteuning vanaf 1 januari 2017 bekostigd krijgen via een vooraf vastgestelde verdeelsleutel. Voor leerlingen zijn er geen algemene toelatingseisen meer voor leerwegondersteuning.

Welke scholen zijn er binnen het samenwerkingsverband SWVAM?

Binnen het SWVAM vindt u de Amstellandse en Haarlemmermeerse scholen.
Meer informatie over de VO+ scholen vindt u hier 
Meer informatie over scholen voor VSO (voortgezet speciaal onderwijs) buiten de regio vindt u hier.