Kernprocedure Amstelland

Kernprocedure Amstelland

Een goede overstap van basis- naar voortgezet onderwijs is belangrijk. Daarom hebben het voortgezet onderwijs (VO) en het primair onderwijs (PO) afspraken gemaakt over hoe de overstap verloopt. Deze afspraken noemen we de kernprocedure.

Schoolkeuzegids Amstelland

Gaat uw kind binnenkort naar het voortgezet onderwijs in de regio Amstelland? In deze schoolkeuzegids vindt u meer informatie. 

Nieuwsbericht

 

ELK Amsterdam -> aanmeldformulier Amstelland

Een leerling van een basisschool in Amsterdam kan zich inschrijven bij de Kernprocedure Amstelland met een ELK Amstelland aanmeldformulier. De basisschool in Amsterdam kan dit ELK Amstelland aanmeldformulier vanuit ELK Amsterdam uitdraaien. 
Inloggen ELK -> leerlingen -> achter de naam leerling staat een vierkantje met witte bolletjes -> klik aan -> onderaan aanmeldformulier Amstelland.