Kernprocedure Amstelland

Kernprocedure Amstelland

Een goede overstap van basis- naar voortgezet onderwijs is belangrijk. Daarom hebben het voortgezet onderwijs (VO) en het primair onderwijs (PO) afspraken gemaakt over hoe de overstap verloopt. Deze afspraken noemen we de kernprocedure.

Schoolkeuzegids Amstelland

Gaat uw kind binnenkort naar het voortgezet onderwijs in de regio Amstelland? In deze schoolkeuzegids vindt u meer informatie. Hier vindt u een overzicht van de aanmeldingsprocedures VO. 

Vanwege de Corona-pandemie hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in de Kernprocedure Amstelland besloten geen Open Huizen en geen Open Dagen te organiseren. Wel zal iedere school in digitale vorm een alternatief aanbieden. De scholen in de Kernprocedure Amstelland zullen voor de huidige groep 8 leerlingen eigen kennismakingsactiviteiten organiseren, zonder ouders of andere volwassenen. De activiteiten zullen op de websites van de individuele scholen worden gepubliceerd. De Open Huizen en Open Dagen zoals in de onlangs verschenen Schoolkeuzegids Kernprocedure Amstelland 2021 staan vermeld, komen daarmee te vervallen.

Aanvullende informatie

Panta Rhei start schooljaar 2021-2022 met het Keizer Karel College ( KKC) uit Amstelveen een gezamenlijke mavo/havo brugklas; UP2HAVO bij Panta Rhei. Hét alternatief voor leerlingen met een mavo of mavo/havo advies die door willen groeien naar de havo. Docenten van KKC verzorgen de kernvakken voor deze brugklas UP2HAVO. Wanneer de leerling na het eerste of tweede jaar het Havo niveau behaalt, kan deze drempelloos doorstromen naar de Havo van KKC.

ELK Amsterdam -> aanmeldformulier Amstelland

Een leerling van een basisschool in Amsterdam kan zich inschrijven bij de Kernprocedure Amstelland met een ELK Amstelland aanmeldformulier. De basisschool in Amsterdam kan dit ELK Amstelland aanmeldformulier vanuit ELK Amsterdam uitdraaien. 
Inloggen ELK -> leerlingen -> achter de naam leerling staat een vierkantje met witte bolletjes -> klik aan -> onderaan aanmeldformulier Amstelland.