Kernprocedure Amstelland

Kernprocedure Amstelland

Een goede overstap van basis- naar voortgezet onderwijs is belangrijk. Daarom hebben het voortgezet onderwijs (VO) en het primair onderwijs (PO) afspraken gemaakt over hoe de overstap verloopt. Deze afspraken noemen we de kernprocedure.

Schoolkeuzegids Amstelland

Gaat uw kind binnenkort naar het voortgezet onderwijs in de regio Amstelland? In deze schoolkeuzegids vindt u meer informatie.

Vanwege de Corona-pandemie hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in de Kernprocedure Amstelland besloten geen Open Huizen en geen Open Dagen te organiseren. Wel zal iedere school in digitale vorm een alternatief aanbieden. De scholen in de Kernprocedure Amstelland zullen voor de huidige groep 8 leerlingen eigen kennismakingsactiviteiten organiseren, zonder ouders of andere volwassenen. De activiteiten zullen op de websites van de individuele scholen worden gepubliceerd. De Open Huizen en Open Dagen zoals in de onlangs verschenen Schoolkeuzegids Kernprocedure Amstelland 2021 staan vermeld, komen daarmee te vervallen.

Aanvullende informatie

Start mavo/havo brugklas bij Panta Rhei i.s.m. Amstelveense scholen in leerjaar 2021-2022.

ELK Amsterdam -> aanmeldformulier Amstelland

Een leerling van een basisschool in Amsterdam kan zich inschrijven bij de Kernprocedure Amstelland met een ELK Amstelland aanmeldformulier. De basisschool in Amsterdam kan dit ELK Amstelland aanmeldformulier vanuit ELK Amsterdam uitdraaien. 
Inloggen ELK -> leerlingen -> achter de naam leerling staat een vierkantje met witte bolletjes -> klik aan -> onderaan aanmeldformulier Amstelland.