Van PO naar VO

Van PO naar VO

De scholen voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) willen de overstap van PO naar VO goed regelen. Daarom hebben ze afspraken met elkaar gemaakt. In de regio Amstelland zijn deze afspraken gemaakt binnen de ‘Kernprocedure Amstelland’. In de regio Haarlemmermeer binnen ‘BOVO Haarlemmermeer’.

Een goede start in het VO

SWVAM kan betrokken worden bij de overstap van kinderen met een ondersteuningsbehoefte. De overstap naar de middelbare school kan voor uw kind voelen als een grote stap. Dat geldt zeker als hij of zij extra ondersteuning nodig heeft. Het is belangrijk dat uw kind vanaf de eerste schooldag de nodige ondersteuning krijgt. Daarom werkt SWVAM samen met verschillende partijen. We bieden onder meer voorlichting aan ouders, leerlingen en professionals over de mogelijkheden binnen het VO.

Contact bij vragen rond overstap PO-VO

Hebt u vragen over de overstap van basisonderwijs (primair onderwijs, PO) naar voortgezet onderwijs (VO)? Ons Regioloket helpt u graag. We geven informatie en wijzen de weg. In de praktijk betekent dit meestal dat we u uiteindelijk terugverwijzen naar de school zelf. Want de school van uw kind blijft verantwoordelijk voor het schooladvies.

Regioloket 

Als ouders kunt u ook met andere vragen over ondersteuning terecht bij ons Regioloket. We helpen bij advisering en overdracht van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Tijdens speciale spreekuren geven we advies bij de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs (VO). De spreekuren zijn in de eerste plaats voor leerkrachten, maar de school van uw kind kan u uitnodigen om hierbij te zijn. We werken samen met de PO-samenwerkingsverbanden van Amstelland en Haarlemmermeer en de Kernprocedure Amstelland en BOVO Haarlemmermeer.