Toelating tot het VSO

Toelating tot het VSO

Een toelaatbaarheidsverklaring

Toelating tot het VSO loopt via het Regioloket van SWVAM. Uw kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om voortgezet speciaal onderwijs te kunnen volgen. Zo’n TLV kunt u op twee manieren krijgen:
 

  1. Uw kind is nog niet op een andere middelbare school ingeschreven. Hij of zij wordt direct bij de VSO-school aangemeld. De VSO-school vraagt hierna een TLV aan bij het Regioloket van SWVAM.
  2. Uw kind staat al ingeschreven op een middelbare school. Dan vraagt deze school de TLV aan bij het samenwerkingsverband waar de school bij hoort. (Als de school bij SWVAM hoort, doet de school de aanvraag bij ons Regioloket.)