Toelaatbaarheidsverklaring

Wat is een TLV

TLV betekent toelaatbaarheidsverklaring. Uw kind heeft zo’n verklaring nodig om praktijkonderwijs (PrO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te mogen volgen. Het Regioloket van SWVAM kan een TLV afgeven. De geldigheidsduur is minimaal een jaar. We bekijken per situatie wat een kind nodig heeft.

Praktijkonderwijs

Krijgt uw kind van de basisschool het advies praktijkonderwijs? Dan kunt u uw kind zelf aanmelden bij een praktijkschool. De school vraagt dan een TLV aan bij het Regioloket van SWVAM.

Voortgezet speciaal onderwijs

Heeft uw kind meer intensieve ondersteuning nodig? Dit is mogelijk op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Zit uw kind al op een middelbare school, dan kan deze school voor uw kind een TLV aanvragen. Zit uw kind nog op de basisschool, dan kan hij of zij direct aangemeld worden bij een VSO-school. Deze school vraagt dan zelf een TLV aan voor uw kind. Scholen doen de TLV-aanvraag voor uw kind bij het Regioloket van SWVAM.