Praktijkonderwijs (PrO)

Praktijkonderwijs (PrO)

Sommige kinderen leren het beste in de praktijk. Voor hen is het praktijkonderwijs (PrO) bedoeld. Het onderwijs bereidt uw kind voor op werk of een vervolgopleiding. Uw kind krijgt les rond vijf thema’s: wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. De nadruk ligt op de praktijkvakken. Uw kind leert om zo zelfstandig mogelijk te worden. De bedoeling is dat uw kind goed zelfstandig keuzes kan maken binnen de school en in de samenleving. In de bovenbouw loopt uw kind stage.

Van basisschool naar praktijkonderwijs

Krijgt uw kind in groep 8 van de basisschool het advies praktijkonderwijs? Dan kunt u uw kind zelf aanmelden bij een praktijkschool. Bijvoorbeeld bij PrO De Linie of PrO Uithoorn. Uw kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om praktijkonderwijs te kunnen volgen. De zorgcoördinator van de praktijkschool vraagt deze verklaring aan voor uw kind. Dit gebeurt bij het samenwerkingsverband SWVAM.

Van VMBO naar praktijkonderwijs

Mogelijk zit uw kind al op de middelbare school. Het is mogelijk om vanaf een andere middelbare school over te stappen naar het Praktijkonderwijs. Dit kan alleen vanaf het VMBO (dus niet vanaf HAVO of VWO). De VMBO-school kan dan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen voor praktijkonderwijs. Dit doet de school bij het Regioloket van SWVAM.

Meer informatie voor professionals

Professionals vinden hier meer informatie over het aanvragen van een TLV voor het praktijkonderwijs.