Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Alle scholen werken samen met schoolmaatschappelijk werk (SMW). Een schoolmaatschappelijk werkende (SMW’er) is meestal een aantal dagen of dagdelen per week op school. U kunt terecht bij
een SMW’er voor advies of gewoon een goed gesprek. Als dit nodig is, kan de SMW’er u en/of uw
kind doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar (jeugd-)hulpverlening.

Schoolcoaches

In de gemeente Haarlemmermeer werken schoolcoaches op verschillende scholen. Dit zijn hulp-
verleners. Een schoolcoach kan u, uw kind en/of de school helpen bij het vinden van oplossingen. Bijvoorbeeld als u vragen hebt over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Een schoolcoach kan ook meedenken over de opvoeding. Soms bieden de coaches trainingen op school (bijvoorbeeld over omgaan met faalangst). Als er meer intensieve hulp nodig is, kan de schoolcoach extra hulp inschakelen.