Ondersteuning stap voor stap

Ondersteuning stap voor stap

Veel leerlingen die in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning krijgen, kregen dit al in het primair onderwijs (basisonderwijs). Soms wordt pas op de middelbare school duidelijk dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Indien u als ouder signaleert dat uw kind op school ondersteuning nodig heeft, kunt u de volgende stappen volgen.

1 U neemt contact op met de mentor van uw kind en/of de zorgcoördinator van de school om uw zorgen en ideeën te bespreken.

2 De school maakt samen met u en uw kind een plan voor de ondersteuning. Er wordt gekeken naar wat uw kind nodig heeft en wat de school (en evt. andere partijen) daarin kunnen bieden.

3 Het plan wordt uitgevoerd, regelmatig geëvalueerd met alle betrokkenen en bijgesteld waar nodig.

4 Betrokkenen trekken met elkaar een conclusie over de opbrengst:

  • De ondersteuning is voldoende en wordt afgerond of blijft op deze wijze doorlopen.
  • De ondersteuning blijkt onvoldoende, er is een bovenschools arrangement nodig.
 

5 Indien de ondersteuning die school (en evt. andere partijen) kunnen bieden onvoldoende blijkt, kan de school bij het Regioloket een bovenschools arrangement aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.